Nhập viện tâm thần vì nghiện mạng xã hội

Các nhà quản lý giáo dục cho rằng, không nên cấm học sinh dùng điện thoại nhưng cần có hướng dẫn để học sinh sử dụng điện thoại đúng mục đích. Đặc biệt, cần sớm có khảo sát đánh giá tình trạng học sinh sử dụng mạng xã hội để đưa ra các giải pháp, ngăn chặn học sinh không lạm dụng mạng xã hội như hiện nay. Nhà trường nên đi trước một bước Nguyễn Thị Thùy Dương năm nay học lớp 11 ở Hà Nội. Năm ngoái, Dương được…

Read More