Ông Công ông Táo là ai? Sự tích Táo Quân chầu trời 23 tháng chạp

Ông Công ông Táo là ai – Sự tích Táo Quân chầu trời không phải ai cũng biết. Theo truyền thống, người Việt Nam quan niệm Táo quân sẽ lên trời và thưa với Ngọc Hoàng Thượng đế những sự kiện xảy ra trong năm vừa qua ở dưới trần gian. – 378852 Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc. Nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà”…

Read More